Jdi na obsah Jdi na menu
 


D. Hypšová - Felinoterapie v Domově seniorů v Mladé Boleslavi

7. 6. 2009

   Nezávislý chovatelský klub začal pracovat v Návštěvní službě v roce 2002. Je to metoda spadající do tzv. AAA – tedy aktivit za přítomnosti zvířete. Z tohoto důvodu název felinoterapie nepoužíváme.  Poznatky byly publikovány ve sbornících ze seminářů věnovaných této tématice, odborných časopisech i klubových časopisech. 

Když nyní rekapituluji cestu, kterou jsme ušli, musím říci, že jsme měli velké štěstí na zařízení, se kterými jsme začali spolupracovat. Tato zařízení přijala  novou metodu bez předsudků a dala nám svou důvěru.

První NS se uskutečnila v Centru pro mentálně postižené v Ml. Boleslavi. V oné době jsme neměli vůbec žádné zkušenosti a proto byly pořizovány zápisy z každé návštěvy a na jejich základě jsme postupně začali budovat metodiku.

Druhým – a v současné době naším stálým zařízením byl Domov důchodců – dnes Dům seniorů taktéž v Mladé Boleslavi. Následoval Domov důchodců Modrý kámen v Mnichově Hradišti. V obou zařízeních  pracovaly naše smíšené týmy psovod – dobrovolník s kočkou. Tyto týmy se velmi osvědčily, protože kočky nedokázaly oslovit všechny klienty.

Do Domova důchodců Modrý kámen již z časových důvodů nemůžeme dojíždět, ale doufám, že se časem spolupráce opět rozběhne.

V letech 2002 – 2005 jsme také hráli mnoho loutkových pohádek se živými zvířátky, což již byly aktivity spadající spíše do pedagogické oblasti, zejména rozvíjení rozumových schopností předškolních a mladších školních dětí, rozvíjení estetického a hudebního cítění. Tyto aktivity byly již na hranici AAT. V pohádkách s námi nehrály pouze kočičky, byli do nich začleňováni i králíček, morče a podle možností caniterapeutky též flat coated retriever Alan nebo kříženec labradora a zlatého retrievra Merlin. Tyto pohádky byly velmi oblíbené a jsem přesvědčená, že se při nich bavili všichni zúčastnění, kočky nevyjímaje. První pohádku jsme hráli zde v těchto prostorách Domu dětí. Měli jsme možnost hrát téměř pro všechny mateřské a základní školy na okrese Ml. Boleslav a k nezapomenutelným zážitkům patří pohádka O čertovi Káče, kterou jsme hráli v Motole pro dětské onkologické pacienty. V současné době probíhají přípravy k obnovení těchto aktivit.

Pokud jde o plemena, se kterými jsme začali pracovat, byla to pochopitelně plemena chovaná v naší organizaci:  ragdollové, perské a sibiřské kočky. Prvním ragdollem, který získal licenci pro Návštěvní službu byla v roce 2003 Naomi Berberis Síh, RAG n 33 . Na počátku Návštěvní služby v NCHK stáli Manželé Šiškovi, V. Machová, canisterapeutka A. Fuhrmanová a D. Hypšová.  V roce 2004 se k dobrovolníkům připojila canisterapeutka P. Nováková a  J. Beránková z NCHK  s ragdollem Peterem Síh. V srpnu téhož roku složili v NCHK úspěšně zkoušky pro NS Eliash de Borgione, RAG n 33 s Mgr. L. Hilbertovou ze SCHK. Mgr. Hilbertová pracuje se svými Ragdolly Eliashem de Borgione a Glorií v Dětském domově v Havířově. Ragdollové pomáhají dětem  nalézt rovnováhu a oporu po prožitých psychických traumatech. 

V roce 2007 složila zkoušky Fréa Lady of Gondor, RAG n 33 04 s D. Hypšovou. Tato kočička se účastní pravidelných víkendových návštěv v Domě seniorů zde v Ml. Boleslavi. Nyní již v NS pracuje i její syn Noah.

Ne všechny kočičky, které byly začleněny do NS složily v NCHK zkoušky. Důvodem je skutečnost, že některé z nich pracovaly v této oblasti velmi krátce. Pokud při návštěvě zjistíme, že kočce tato činnost nepůsobí radost, že ji stresuje,  dále ji nezačleňujeme. Ne každé zvířátko je pro tuto činnost vhodné a vždy je na zodpovědnosti majitele a zkušenějšího dobrovolníka, který v této oblasti pracuje, aby posoudil schopnosti svého zvířete.

Nelze říci, že kočku pro NS lze vycvičit. Je třeba mít na paměti, že je to vždy součinnost týmu dobrovolník – kočka, která rozhoduje o úspěchu. Teprve pokud je vzájemná součinnost týmu vyvážena a  kočky prokáží své povahové vlohy, mohou být týmy  připuštěny ke zkouškám. A pochopitelně důležitá je i motivace dobrovolníka, který s kočkou pracuje. Ne všichni vydrží, když opadne prvotní nadšení .

 

Naše cílové zařízení, tedy Dům pro seniory nám umožňuje nejen zácvik vhodných koček, ale též společné návštěvy se zájemci o NS či se studenty, kteří se rozhodli psát o felinoterapii nebo obecně o zooterapii bakalářské, magisterské či doktorské práce.

Po smrti J. Beránkové docházím do Domova s ragdolly nebo perskou kočičkou Dudynkou sama, každý víkend nebo i ve všední den, pokud to stav klientů, kočiček  a mé časové možnosti dovolí. Používáme standardní pomůcky uvedené v Metodice NCHK : pevnou podušku, vodítko a postroj, plátěnou přepravní „klokaní kapsu“, běžné hračky, kartáč na vylínalou srst. Za nepříznivého počasí používáme místo plátěné přepravky plastovou.

Kočky jsou dvakrát ročně odčervované a jednou ročně očkované proti běžným chorobám. Jsou čipované. Tuto činnost financuji z vlastních zdrojů – po dva roky jsem od Domova pro seniory dostala finanční dar, ze který bylo provedeno čipování a zakoupeno krmivo a přepravní plastový box.

 

V současné době  se pro NS zacvičuje  dvanáctiletý bratr Naomi Berberis, Shawn Blue Velvet. Ve svém věku je příkladem toho, že nikdy není pozdě začít - a to ani s Návštěvní službou. Začátkem letošního roku musel kvůli úrazu své majitelky změnit domov a bez problémů se sžil s ostatními ragdolly v naší domácnosti. Shawn má vynikající povahu, velmi rád se mazlí, prozkoumává vše nové – jeho vášní je ochutnávání vlasů klientů, což vždy vyvolává bouře smíchu.

Shawn je vzhledem ke svému věku pomalejší, jeho reakce jsou dobře předvídatelné a rozumíme si beze slov, stejně jako kdysi s jeho sestrou. Miluje procházky v zahradě Domova seniorů a nevadí mu ani uzavřený prostor. Jsem přesvědčená, že i tato aktivita přispěla k jeho bezproblémové adaptaci na nové prostředí.

 

Je krásné, že naše zvířata dokáží pomáhat lidem v těžkých životních situacích či v nemoci. Zcela jistě se shodneme, že ti, kteří v oblasti zooterapie pracují, mají většinou reálná očekávání a nevidí ve ní zázračnou metodu, která vyléčí nevyléčitelné. Přesto se také jistě shodneme, že při zooterapii je cenná  i jen chvilková úleva od samoty, deprese, bolesti.  Pro mnohé  klienty, za kterými se Shawnem chodíme, jsou naše návštěvy návštěvami jedinými. Pro klienty v Domově, kteří se museli vyrovnat se ztrátou vlastních domovů je Shawn velkou inspirací. Je pro mě velikou radostí – i ctí s ním pracovat. Jsem velmi šťastná, když vidím, jak jeho  modré oči září radostí. Jsem šťastná, když jeho pohodu mohu vnímat, je to partner, nikoliv pouhé zvíře. A zde vidím velký dluh, který zooterapie vůči zvířatům, která v ní pracují, má. Měli bychom se zaměřit i na ně- na to, jak oni ji vnímají a jak působí na ně.

 

I zde je potřeba další výzkum, protože Návštěvní služba či felinoterapie spolu s dalšími druhy AAA je metodou, kdy dochází k interakci všech – a měla by být radostí pro všechny zúčastněné.