Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ragdollové v České republice

7. 2. 2009

 

   Na počátku chovu ragdollů v České republice stojí paní Vladěna Frausová. Ta dovezla za nemalých finančních obětí z USA do své chovné stanice Berberis (latinsky dřišťál) začátkem devadesátých let kocoura Chubby Tuftytoes, seal mitted a kočičky Pippy KanDu, seal colourpoint a KanDu Cutie také seal colourpoint. Jejich předci jsou registrování v RFCI i IRCA, což dokládá i genetická karta z roku 1993. Předky lze dohledat až k zakladatelům plemene Daddy Warbucksovi, Josephině , barmě a birmě.  (Většina ragdollů v ČR, patrně až na výjimky některých importů , není nahlašována k registraci do genetických karet Dannyho Daytona) .

Je smutné, že někteří čeští chovatelé opovrhují tuto zakladatelskou linií , protože  se jednalo o velmi kvalitní jedince s nádhernou hlubokou barvou oka, vynikající povahou a dostatečně širokým genpoolem. Také kontrast zbarvení odznaků a ostatního tělního pokryvu u nich byl velmi dobře vyjádřen. Vadou linie bylo a je, že se v ní vyskytují jedinci s vadou na posledním ocasním obratli.

    Dovezení ragdollové byli registrováni v plemenné knize SCHK, tehdy ještě ČSCH, v roce 1992. V roce 1993 již po nich byly první odchovy.  Bohužel kromě těchto ragdollů nebyli dlouhou dobu  v České republice jiní zástupci plemene a tak došlo pro plemeno k nešťastné situaci, kdy byla praktikována úzká příbuzenská plemenitba. Měla za následek inbrední depresi (pokles počtu narozených koťat ve vrzích, pokles životnosti, sníženou odolnost jedinců, zmenšení velikosti potomků). Koeficienty příbuznosti se šplhaly na 15 a více procent, zatímco němečtí chovatelé (IG Ragdoll-pozn. autora) s poměrně širokou chovnou základnou dosahovali maximálních koeficientů okolo 6 procent. (Koeficient příbuznosti je  číslo, které udává procentní zastoupení genů společného předka nebo více předků v otcovské a mateřské polovině rodokmenu).

   Další vývoj se ubíral dvěma odlišnými cestami. Tou první byly importy zvířat ze zahraničí, k nimž docházelo na konci druhé poloviny 90. let minulého století a pochopitelně stále pokračují. Patří sem import kocoura IC.Elsterland´s Frisco, blue colourpoint, zaregistrován v SCHK v roce 1999, Filius zum Spitzhaus, blue colourpoint, zaregistrován tamtéž v roce 2002 a zejména potom import blue colourpointa, nyní již EC Kiwimagic Pride of New Zealand. Pochopitelně následovaly další importy z SRN, Holandska, zejména kočička blue bicolour lynx Le Petit Chebela´s Miss Tiger Lilly, z Kanady - Ragalong Keira, blue bicolour a Ragalong Amelie, blue mitted, i importy z USA. Bohužel, k detailnímu zpracování historie importů by bylo třeba více ochoty ke spolupráci.

    Druhou cestou, mezi chovateli dosti diskutovanou, bylo započetí připařovací (outcrossové) plemenitby ragdollů. S ní započal v roce 1998 Nezávislý chovatelský klub, konkrétně chovná stanice Síh. Byly vytvořeny tři základní linie ( později rozšířeny o čtvrtou), kdy v první z roku 1998 byl spářen perský bílý oranžovooký kocour Clark ze Skaliček s Naomi Berberis, seal colourpoint, ve druhé z roku 2002 sibiřský černý kocour Ch.Igor Sinova,CZ s vlohou pro akromelanické zbarvení taktéž s Naomi Berberis , třetí z roku 2004, kdy připářeným zvířetem byl Baltazar Modrý Šafrán, sibiřský kocour red colourpoint s kočičkami Matti Síh, ragdoll seal colourpoint a Naomi Berberis (tato linie díky kastraci zvířat zanikla)  a ve čtvrté ,nově zařazené, původem z roku 2000 , kdy byli spářeni Aron from Helam, RAG n 04 33 s Eli z Regaty, PER g 03 .  Důvodem byla situace v roce 1998 a počátku roku 2002, kdy přešlechtění ragdollové umírali velmi mladí a importy se zdály být v nedohlednu. 

   Rozhodně to byla cesta delší, než cesta importů, finančně méně zajímavá, protože mnoho koťat bylo prodáváno jako mazlíčci a společníci či darováno a do chovu se dostala jen zvířata typově odpovídající ragdollům. První ragdoll s červenými znaky byl vystaven na výstavě NCHK v květnu 2001, kde také probíhal první svod ragdollů z připařovací plemenitby. Pro další chov byli shledáni vhodnými dva: Aragorn from Cora , red colourpoint , který měl perského předka  v prarodičovské generaci a bílá modrooká  Liv Síh, která byla ale později majiteli vykastrována. Také po Aragornovi je velmi málo potomků, protože po tragické smrti jeho majitele byl kocour pro další chov ztracen.

   Z této první „perské“ linie se v roce 2005 a následně i na počátku  roku 2006 narodili ragdollové, kde perský předek je již v páté a šesté generaci. Jsou jimi koťata z vrhů „X“ a „B“,  mezi nimi i dva kocourci s červenými znaky.

   Z druhé linie se v roce 2005 narodili ragdollové se sibiřským předkem v prarodičovské generaci - vrh „Y“.   Cizí plemeno vždy bylo použito pouze jednou v oněch zmiňovaných 5 generacích.

    Ragdollové, kteří nemají všechny čtyři generace předků pouze ragdollů nejsou v současné době zapisováni do plemenných knih SCHK, jejich rodokmeny platí pouze v NCHK a některých zahraničních klubech. Dva z ragdollů z připařovací plemenitby již dosáhli titul šampion- Ch.Peter Síh (2x CAC v NCHK , 1x CAC v SCHK), seal cholourpoint a Ch. Shaggy Síh,  colourpointka s želovovinovými znaky (3x CAC v SCHK).

   V NCHK byla souběžně s těmito třemi liniemi vedena i plemeniba ragdollů v čisté linii, z níž pochází IC. Valentýn Síh, seal colourpoint, Vittorio Síh, seal colourpoint, Vicky Helen Síh a Vaffer Síh, taktéž seal colourpointi.

 

   Bylo nutné rozepsat se více o metodě připařovací plemenitby, protože mýtus ragdolla s genetickou kartou vedenou až k bájné Josefíně jako by  vylučoval standardní plemenářskou metodu pozměňovacího křížení, jejímž účelem je „přilití nové krve“, tedy obohacení původního plemene a zvýšení jeho heterozygotnosti.

   Import je přínosný tehdy, známe-li pozadí chovu- tedy onemocnění vyskytující se u předků i potomků, případné anomálie, sklon k určitým chorobám, ale zcela jistě i stupeň příbuznosti předků v rodokmenu dovezeného jedince. Je přínosný, je-li v chovu použito co nejvíce potomků a nejsou používána pouze titulová zvířata.

    Připařovací plemenitba je přínosná za stejných podmínek. Nechme tedy času spory o „čistotu legendy jménem ragdoll“, která, jak jsme viděli sami, měla v rodokmenech na  počátku svého vzniku zcela prozaické křížence či blíže neidentifikovatelné jedince sporného původu.

   

  26. listopadu 2006 došlo v Mladé Boleslavi, po téměř dvaceti letech  chovu ragdollů v naší zemi, k založení zájmového klubu Middle-Earth pod záštitou NCHK. Název klubu (v překladu Středozem), má symbolizovat snahu o spolupráci  s  kluby chovatelů ragdollů v zahraničí, obnovu smysluplného chovatelství zaměřeného na zušlechťování plemene s ohledem jak na jeho fenotyp, tak na jeho vitalitu a zdraví. Má symbolizovat radost se společného soužití s našimi kočičími společníky a její předávání potřebným- seniorům, dětem a handicapovaným.  Zakládající členové klubu Middle-Earth se dohodli, že jimi odchovaná koťata ponesou jména osob, zvířat a míst z knihy J. R. R. Tolkiena Pán Prstenů . Navazují tak na tradici původních amerických (i českých) chovatelů, kteří svým chovným stanicím i odchovům dávali jména rostlin a květin.