Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ragdoll v zooterapii v zahraničí

Ragdoll  v zooterapii v zahraničí

S ragdolly pracujícími s dobrovolníky v návštěvních a terapeutických programech v zahraničí se setkáváme zejména v zemi jejich původu, v USA. Velice podnětná a inspirující byla i práce Avshaloma Beniho z Izraele, který do svých terapeutických programů začleňoval též  opuštěná a týraná zvířata, aby lidé pomáhali jim a ona zase lidem. Osobně se domnívám, že není krásnější definice a náplň zooterapie.

 

Romantic Rags Brimley, RAG n 33 04

  Narodil se v chovatelské stanici Romantic Rags  v Massachusets v USA. Tato chovatelská stanice poskytuje některé ze svých dospělých ragdollů , kteří skončili výstavní kariéru, terapeutům. Brimley se zúčastnil programu pro terapeutická zvířata Delta Society a spolu se svou novou paní Hazel navštěvuje speciální školu. Začal také dělat společnost Hazelinu otci v pečovatelském domě. Zde poskytuje svou milou společnost nejen rezidentům zařízení, ale též zaměstnancům a svou typickou ragdollí povahou  stmeluje tuto malou komunitu.

 

Romantic Rags  Marylin Monroe, RAG a 33 03

  Pochází ze stejné chovatelské stanice. Poté, co složila své zkoušky způsobilosti pro terapeutickou činnost v Delta Society dělá společnost seniorce v pečovatelském domě. Je jí paní se necítí tak osamocená, naopak se z návštěv ráda vrací zpět do pečovatelského domova. Kočička paní také pomohla lépe se začlenit do společnosti dalších seniorů, kteří v zařízení Woodpecker Hill žijí. Z Merylininy přítomnosti se radují  jak obyvatelé domova, tak zaměstanci i návštěvníci.

Více informací: http://www.freewebs.com/romrag/therapycatsragdolls.htm

 

Blaze

Kočička ragdolla Blaze, kterou si její původní majitelé nemohli kvůli pracovnímu vytížení dále ponechat, našla díky organizaci Ragdoll Rescue Orange County v Kalifornii nový domov v Senior  Center v San Juanu, USA. Blaze se velmi dobře zadaptovala na nové prostředí, kde žijí i další – volně se pohybující- terapeutická zvířata. Věk obyvatel zařízení se pohybuje mezi 55 – 97 lety a většina z nich trpí nějakým druhem demence, převládající je Alzheimerova choroba. Blaze získala- ještě u svých původních majitelů- certifikát k vykonávání terapeutické činnosti v Delta Society. Začleněním do Senior Centre v San Juanu tak bude moci dále využívat svou mimořádnou povahu a bude sama profitovat z pozornosti a rozmazlování, které jí obyvatelé zařízení i jeho personál věnují.

 

Barsadoll s Therapy Trotting Jasper

Jasper, modrobílý bikolor, je již čtyřnásobným grand šampionem. Kromě své úspešné výstavní činnosti je také registrovaným „kočičím terapeutem“ v Delta Society, Paws 4 Healing (Tlapky pro léčení). Každý týden se připojuje k dalším dobrovolníkům a jejich zvířatům a společně navštěvují nemocnice, domovy důchodců a klienty s různým typem postižení. Přináší lásku a úsměvy lidem, kteří milují zvířata, ale sami je již nemohou mít.

 

Barsadoll´ s Sir Eli Fire On Ice

Tento krásný kocour,  mitted s červenými znaky, je již také grand šampionem. Spolu se svou paní, dlouholetou pracovnicí knihovny  v Los Robles Elementary School v Porteville, „pracuje“ ve školní knihovně, kde si užívá hlazení a úsměvů místních studentů. Vedení školy vítá jeho přítomnost v knihově, protože má na děti uklidňující vliv.

Jeho paní, knihovnice říká: „Nikdy se nesměje postiženému dítěti, je mu jedno, jestli je to dítě chudé. Miluje je prostě takové, jaké jsou.“

Sir Eli navštěvuje také pečovatelské domy, centra denní péče a hospicy. S radostí si užívá každou minutu, kterou stráví s jejich obyvateli.

Více informací :  

http://www.recorderonline.com/news/king-45232-library-robles.html

http://www.barsadollsragdolls.net/therapy_ragdoll.htm

 

Avshalom Beni, Izrael, Projekt HAMA IL

  Bc. Avshalom Beni patří mezi chovateli ragdollů k mimořádným postavám. Bohužel v posledních třech letech o něm a jeho činnosti chybějí další informace. Avshalom je zakladatelem projektu HAMA IL, což je zkratka pro Humans and Animals in Mutual Assistance in Israel (Lidská a zvířecí vzájemná asistence v Izraeli). Ačkoliv sám aktivní chovatel ragdollů – nebo možná i proto- adoptoval do svých terapeutických programů mnoho opuštěných , týraných či handicapovaných zvířat. Avsahlom spolu se svými zvířaty a dalšími dobrovolníky pomáhal obětem holokaustu,  postiženým, obětem násilí, navštěvoval i věznice. Mezi jeho terapeutická zvířata patřili i ragdollové. Můžeme se s ním setkat i v knize Mitzvah Magic : What kids can  do to change the world (Kouzlo Mitzvah : Co mohou děcka udělat, aby změnila svět)