Jdi na obsah Jdi na menu
 


Počátek chovu ragdollů v SRN a cesta k uznání ve FIFe

7. 2. 2009

  

   Člověkem, který se zasloužil o uznání plemene ragdoll ve FIFe, byla paní Karin Hughes-Dentlerová z Norimberka. O cestě vyšlapané  úžasnou vůlí a skvělých lidech oddaných plemeni svědčí fakt, že to byli právě oni, kdo se účastnili výstav z čistého nadšení a lásky k plemeni dávno před jakoukoliv šancí na získání titulů a vítězství. Můžeme je pokládat za protipól k některým dnešním, bohužel i českým chovatelům, kteří používají svá zvířata jako nástroj k dosažení vlastní důležitosti, vytváření kastovnictví a nemalého finančního zisku. Jak vidno, ragdollové k sobě od počátku přitahovaly oba póĺy- lidskou dark i light side.

 

    První kontakt s ragdolly navázala paní Dentlerová v roce 1985, kdy zemřel její kocour posvátné birmy Hakim a ona se rozhodla pro koupi kotěte „hadrové panenky“. Protože v Německu byla v té době jen jedna chovná stanice ragdollů a koťata neodpovídala představě paní Dentlerové o vysněném zvířeti, obrátila se na britskou chovatelku Patt Brownsellovou

     13. října 1985 se paní Hughes-Dentlerová vydala na cestu. Její kocourek snů, seal colourpoint, měl vodově modré oči a ve třech měsících vážil 2 kg. Paní Brownsellová vysvětlila K. Hughes-Dentlerové, že ragdollové se vybarvují později a také barva očí věkem tmavne. Slovo dalo slovo a první přírůstek budoucího Interesse Gemeinschaft Ragdoll cestoval do Norimberka. Jmenoval se Patriarca Raganelson, seal colourpoint.

   25. prosince opět cestovala paní Hughes-Dentlerová do Anglie, tentokrát s rodinou  Herdegenových. Ti chtěli vytvořit chovný pár pro dvě vybrané kočičky, k nimž se ale nehodil vyhlédnutý kocour. Paní Brownsellová měla v té době deset dní starý vrh. Herdegenovi si zamluvili blue mitteda Patriarca Rag-Sinclaire a paní Hughes-Dentlerová Patriarcu Ragakevina, seal bicoloura( v genetické kartě D. Daytona z r. 1983 uveden patrně omylem jako blue mitted). Oba kocouři byli do SRN dovezeni v únoru 1986.

    Dovezení obou kocourků předcházelo lednové založení zájmového klubu chovatelů a milovníků ragdollů. Měl 15 zakládajících členů. Stanovy byly zveřejněny v odborném časopise a IG se rapidně rozrostl.

 Paní Hugnes Dentlerová se snažila dozvědět o novém plemeni co nejvíce. Spojila se tedy s Ragdoll Fanciers Clubem v USA / nyní RFCI /. Danny Dayton poskytl informace o významu vytvářených genetických karet. Paní Dentlerová začala nahlašovat všechny narozené ragdolly ( samozřejmě od chovatelů, kteří ji informovali a nebyli členy RFCI) v Evropě Danny Daytonovi.

  V roce 1987 přibyl do domácnosti Hughes-Dentlerových  Raggy´s Charlie, blue bicolour. V roce 1990 pak přibyl ještě blue mitted Dusty.

 

Dozrál čas k výstavnímu turné, dlouhé cestě, na jejímž konci bylo uznání plemene ve FIFe.

    IG Ragdoll se stal členem DEKZV. e V.  V únoru 1991 se sešla Národní komise rozhodčích ve Wiesbadenu, kde bylo předvedeno 13 ragdollů. Přítomní rozhodčí přicházeli s  různými nápady, které měly posloužit k návrhu  nových standardů. Mezi kuriózní patřil například ten, že je nutné, aby chovatel choval spolu s ragdolly i jiná plemena, aby vynikl rozdíl mezi nimi.

  Rozhodčí ve standardu vytyčili požadavek, že varianta mitted musí mít napříště bílý plamínek na nose, do té doby předepisovaný pouze jako žádoucí. V průběhu času se od tohoto požadavku upustilo.

Následovala výstava v Rosenheimu, kde bylo předvedeno 21 příslušníků plemene k uznání. Po předvedení následovalo dlouhé a nervy drásající čekání. Mezinárodní komise rozhodčích se usnesla přednést  na generálním zasedání FIFe návrh na uznání plemene, avšak s tím, že CAC statut měla získat pouze verze bicolour

( verze mitted byla uznána až v r. 1998 na generálním zasedání FIFe v Bad Kissingen  v Bavorsku,  v roce 2004 byli uznáni ragdollové s kresbou (lynx) v odznacích a variety s červenými a odvozenými znaky - pozn. autora ).

    Na Generálním zasedání FIFe v Estorilu v Portugalsku byli představeni bicolouři Patriarca Rageileen, Pink Wizard´s Asia, Raggy´s Chayene a Patriarca Ragakevin .

   Výsledek hlasování rozhodčích byl takovýto : 20 pro, 4 proti a 1 se zdržel hlasování. Tak došlo k historickému uznání plemene k l. lednu 1992 a verze bicolour jako jediná získala CAC statut.

     V říjnu 1991 se ve Frankfurtu konalo první sondershow ragdollů, kde bylo představeno 43 ragdollů. Jednalo se o světově nevídanou akci. Všichni chovatelé ragdollů vystavovali svá zvířata z lásky k plemeni, žádná z jejich koček totiž tehdy ještě nemohla získat titul. 

   Následovala další cesta, tentokrát do Dánska. Na setkání rozhodčích v Kodani byli představeni  Patriarca Rag-Sinclaire , blue mitted,  Patriarca Raganelson, seal colourpoint  a Patriarca Ragakevin, seal bicolour.    

     Ragdollové Charlie a Dusty byli vystaveni pouze třikrát., výstavy jim naháněly strach. Charlie zemřel v prosinci 1992 ve stáří pět a půl roku.

     Když smutek odezněl, dovezla  paní Hughes-Dentlerová ze Švýcarska Campiroi´s  Antonia- seal colourpointa. Chtěla tehdy prý sice  přivézt jeho bratra blue bicoloura, ale když se jeden zamiluje .....

     Kevin zatím pokračoval ve své výstavní kariéře a byl vystaven na 21 výstavách. V listopadu 1993 se stal jedním z prvních FIFe Euro-Premiorů.

    IG Ragdoll má v současné době přibližně 280 členů a abonentů. Vydává časopis Ragdoll-News, který vychází každé tři měsíce. Je to jeden z nejlepších časopisů zájmových klubů, v němž lze najít jak vysoce odborné články genetiků a veterinárních lékařů, tak i otevřené vyprávění chovatelů o problémech v chovech, zklamáních, ale také o radostech,  úspěších a zejména lásce k jejich ragdollům. Právě z tohoto časopisu čerpal NCHK mnoho informací o infekčních chorobách, způsobu chovu a nových varietách v počátcích chovu. O filosofii členů IG svědčí i skutečnost, že časopis byl po čtyři roky zasílán zdarma.....

 

Kontakt:

Karin Hughes-Dentler

Sperberstr. 45

D-90461 Nürnberg

 

Telefon + 49 (0)911 / 44 67 260

Telefax + 49(0)911 / 45 76 37

IGRagdoll@t-online.de