Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kluby chovatelů ragdollů v zahraničí

22. 4. 2009

Ragdoll Arbeits Gemeinschaft

http://www.ragdolls.de/english/mainframeGB.htm

 

   25. června 1995 založila v Karlsruhe, v SRN, skupina milovníků ragdollů zájmový klub Ragdoll Arbeits Gemeinschaft. Je to nezávislý chovatelský klub vytvořený z chovatelů z celého Německa a dalších spřátelených chovatelů z Evropy a USA. Tito chovatelé přijali závazek spravovat své chovné stanice na vyšší úrovni, než je běžný standard. Welfare (pohoda, zabránění utrpění) chovaných  koček  je na prvním místě v každé z aktivit RAG. Z tohoto důvodu jsou chovatelé v RAG zásadně proti chovu ragdollů v klecích. Všichni ragdollové, ať chovní kocouři, kočky nebo koťata, žijí v domovech svých majitelů , což se odráží na v jejich větší  sebejistotě i kráse.

   Všechny kočky RAG jsou registrovány v RFCI (Ragdoll Fanciers Club International) v USA a všechny  chované kočky jsou uvedeny v Genetických kartách, nejobsáhlejších rodokmenech, které obsahují všechny kočky registrované v RFCI až k původním zakladatelům chovu.

   Všichni ragdollové jdou předáváni novým majitelům odčervení, se všemi očkováními odpovídajícími věku a osvědčením veterinárního lékaře o aktuálním zdravotním stavu.

   Slovo „Arbeitgemenschaft“ (pracovní společenství) znamená  komunitu lidí, kteří pracují na dosažení společného cíle. Je to práce v přátelském a čestném ovzduší. RAG se snaží dobře pracovat v rámci celého klubu, aby bylo vylepšeno plemeno, které chovají. Na internetových stránkách, z nichž čerpá tento překlad je uvedeno :“ Cítíme, že pouze v týmu můžeme dosáhnout cíle, o který společně usilujeme: Chovu zdravých, velkých, robustních, krásných ragdollů, kteří jsou ztělesňují vyjímečný, láskyplný charakter plemene.“

 

 

The Ragdoll Club France

http://www.ragdollfrance.com/indexgb.htm

 

V roce 1993 Noëlle Vialatte založila The Ragdoll Club France, který má dnes členy v Kanadě, Itálii, Rakousku, Švýcarsku a dalších zemích. Snahy klubu jsou duševní pohoda ragdollů a podpora chovatelů světa k výměně jejich znalostí navzájem. V současné době je ve Francii pouze 10 chovatelů ragdollů a přibližně 200 ragdollů. Další informace včetně historie prvních importů ragdollů do Francie lze nalézt na výše uvedených stránkách.

  

 

Ragdoll Fanciers Worldwide

http://frwclub.org/avision.htm

 

Ragdoll Fanciers Worldwide je klubem chovatelů ragdollů sdruženým pod TICA.

RFW slouží ku pomoci členům- chovatelům při poskytování informací o vedení chovu, plemenitbě, hodnocení koček, vystavování ragdollů, odchovu a výchově koťat, systému očkování, časných kastracích  a sterilizacích a mnoha dalších.

 

Značné úsilí je zaměřeno na zdraví a welfare (pohodu, chov v odpovídajících podmínkách) koček všude, ať již jsou s průkazem původu či nikoliv. Láska ke kočkám obecně a ragdollům specielně ,je hnací silou,  která se táhne činností klubu jako nit.

Klub doufá v prosazení a podporu záchrany kočičích skupin kdekoli na světě pomocí sponzorských  darů nebo prostředků, které jsou poskytovány organizacím zabývajícím se  ochranou těchto populací. 

Na jeho internetových stránkách se můžeme dočíst:

 

„Chceme být klubem pro členy, starajícím se o členy. Vítáme členy ze všech oblastí „ragdollího života“ včetně těch, kteří jsou již členy jiných organizací.“

 

  

Scandinavian Ragdoll Club

http://scandinavianragdoll.com/eng/klubb.htm

 

Scandinavian Ragdoll Club byl založen 6. listopadu 2002. Zprvu byl klub založen, aby hájil zájmy plemene a chovatelů ragdollů, než se ragdollové  stali velmi oblíbenými kočkami.

Cílem klubu je podporovat dlouhodobý pozitivní vývoj plemene, chov kvalitních koťat kompetentními chovateli.

Scandinavian Ragdoll Club je skupinou chovatelů,  která není  spojena se  SVERAK. Není nutné vlastnit kočku, aby jste se mohli stát členy, plně stačí, jestliže se zajímáte o plemeno ragdoll a milujete je.

  

Informace :

Secretary of SRC

Jenni Pernklev-Svensson

+46 520-42 30 82

 

 

Ragdoll International

http://www.ragdollinternational.org/aboutletter.shtml

 

„ Jsme další skupinou zapálených chovatelů ragdollů a lze nás najít po celém světě. Vytyčili jsme vysoký standard chovu, etiku a čest a snažíme se společně užívat si hezké chvíle s našimi ragdolly i lidmi kolem nich a poznávat námi zvolené plemeno zatímco pracujeme na udržení integrity  našich ragdollů. Naším záměrem je chov zdravých, krásných a roztomilých koťat a koček , tedy koček s takovými vlastnostmi, kterými jsou ragdollové pověstní.

   Aktivně podporujeme sdílení poznatků a zkušeností, myšlenek a problémů. Snažíme se být skupinou, která si dodává sebedůvěru a navzájem se podporuje a k těm kteří si od nás koupí koťata  se chováme slušně, čestně a s úctou. Ragdoll International není organizací, která by byla založena k vykonávání „policejního dozoru“ nad svými členy nebo souhlasila s narušováním jejich soukromí ve jménu etiky a zjišťovala, zdali jsou majiteli ragdollů, zájmovými chovateli či chovateli, kteří provozují činnost svých chovných stanic jako živnost.

Jsme připraveni diskutovat o všech aspektech chovu a pokoušíme se poskytovat našim členům množství informací a je-li to třeba i radu. Věříme, že prostředí  oboustranného respektu vytváří mnohem příznivější atmosféru k učení a všichni členové mají svobodný výběr v řešení chovatelských otázek nebo  návrhů, které se jsou nejvhodnější pro jejich potřebu.

  Snažíme se poskytovat nepřetržité vzdělávání podle nejnovějších poznatků na ta témata, která jsou znepokojující pro naše členy, včetně poskytování nejnovějších poznatků o zdraví koček a aktivit se zvířaty.

Raggdoll International je pokrokový klub připravený naslouchat všem novým myšlenkám a návrhům našich členů. Diskutujeme o různých problémech v přátelském a otevřeném duchu, bez strachu z posměchu. Členové mohou předávat své návrhy  radě chovatelů či předsednictvu k diskuzi a jsou schvalovány všemi členy. RI se řídí všemi pravidly TICA. Podporujeme naše členy, aby byli v TICA tak aktivní, jak je to jen možné a aby vystavovali své ragdolly , kde je to možné.

RI vydává čtvrtletní zpravodaj navržený tak, aby dobře informoval naše členy. Zpravodaj slouží k vzájemnému sdílení našich znalostí a k vyhledávání pomoci s jakýmkoliv problémem, který se může vyskytnout. Povzbuzujeme přispěvovatele do zpravodaje, včetně informací týkajících se osobních zkušeností, otázek týkajících se  chovu nebo jakýchkoliv jeho aspektů, vystavování nebo vlastnictví ragdollů nebo jakýchkoliv nových informací  týkajících se zdraví koček a welfare.

 Členem RI se může stát jak majitel ragdolla, tak chovatel. Presidentem klubu je Kim Balas, vicepresidentem Sue Villareal (CHS Catastrophe/Lonerock). Sídlo je v USA.