Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihláška člena

6. 2. 2009

Nezávislý chovatelský klub, Havlíčkova 590/5, 293 01 Mladá Boleslav,

IČO 67 67 72 15

tel. 722 724 797, e-mail:  nchk@centrum.cz

 

 

Přihláška člena

Obecně:

 

Jméno a příjmení …………………………………………………titul..……………..

Bydliště ……………………………………………….

              ……………………………………………….

              ……………………………………………….

                PSČ

Kontaktní telefon ……………………………………………..

e-mail …………………………………………………………

 

Členství v jiném chovatelském sdružení:

 

Člen jiného chovatelského sdružení :

Adresa chovatelského sdružení :

 

 

 

Pakliže je chovatel zároveň členem jiného chovatelského sdružení, prosím, vyplňte Čestné prohlášení, v němž uvedete, v jaké Plemenné knize budete uplatňovat nárok na vystavení rodokmenů.

 

Čestné prohlášení

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         podpis chovatele

 

 

Registrace zvířat 

 

Chované plemeno / plemena.................................................................................................

 

Pro kočky pocházející z registru Plemenné knihy NCHK uveďte:

 

Ø      Číslo průkazu původu kočky / koček pocházející z registru NCHK

 

 

 

 

 

 

 

Pro kočky pocházející z jiných klubů či organizací přiložte ( uveďte jmenovitě v příloze):

 

Ø       notářsky ověřenou fotokopii PP kočky/ koček z jiných klubů či organizací včetně Transferu organizace, z níž zvíře pochází  a notářsky ověřenou kopii kupní smlouvy mezi původním majitelem a kupujícím, v níž je výslovně uvedeno, že zvíře je určeno k chovu. (bez těchto náležitostí nelze zvíře zaregistrovat)

 

 

 

 

 

Žádám o posouzení k vystavení rodokmenu ( adopce dle interního Chovného řádu NCHK)                             ano               ne

(posouzení se provádí na nejbližší výstavě NCHK)

 

 

Registrace Chovné stanice :

 

Žádám o registraci Chovné stanice                        ano                     ne

 

Předchozí registrace Chovné stanice ( prosím, přiložte notářsky ověřenou kopii dokladu

 a uveďte v příloze)

 

Chovná stanice dosud nebyla registrována a proto uvádím tyto návrhy názvů :

  1. ………………………………….
  2. ………………………………….
  3. ………………………………….
  4. ………………………………….

 

 

Další :

    1. Žádám zároveň o registraci v Odboru zooterapie Blossom Tree :                                      ano        ne

 

    1. Žádám zároveň o registraci v Klubu chovatelů sibiřských koček:     ano        ne

 

    1. Žádám zároveň o registraci v Klubu chovatelů ragdollů Middle-Earth :

                                                                                                                                    ano        ne

 

 

Vlastním licenci pro vykonávání Návštěvní služby / Návštěvní terapeutické služby                             ano                 ne                    (prosíme o přiložení  notářsky ověřené kopie dokladu)

 

 

Mohu klubu nabídnout tyto služby  ( např. překlady z cizích jazyků, práce na PC, zajištění dopravy atp., veterinární péče, právní poradenství, pomoc při zajišťování akcí, zapůjčení zahraničních časopisů) :

 

 

 

 

Mám zájem o bezplatné odebírání e- mailového klubového časopisu Svět koček       ano     ne

 

Mám zájem o bezplatné odebírání e- mailového klubového časopisu The Raggy´s    ano     ne           

 

Mám zájem o bezplatné odebírání e- mailového časopisu Informační věstník zooterapie

                                                                                                                                     ano       ne

             

Mám zájem o bezplatné využívání odborné knihovny NCHK                                   ano        ne

 

 

Návrhy a připomínky :

 

 

 

 

 

   Přihlašuji se za člena Nezávislého chovatelského klubu a zavazuji se dodržovat Stanovy NCHK, Chovný a Výstavní řád NCHK a platné veterinární a hygienické předpisy ČR (EU) v plném rozsahu.

 

 

 

Podpis …………………………………………   

 

Datum a místo……. …………………………..

 

 

Řádný poplatek          50,- Kč/ měs  , 

ženy na MD, studenti, důchodci nezaměstnaní 25,- Kč měsíčně.

 

Platby možno hradit měsíčně, čtvrtletně, pololetně či jednorázově na výstavách klubu či složenkou.

 

 

Číslo člena :                                                                      

 

 

Prezenční razítko :

 

Přílohy (prosím uveďte druh a počet kusů):